Registrace

Vážení návštěvníci,
v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) informujeme návštěvníky, že zakoupením vstupenky na akce, které pořádá naše společnost, vyjadřují souhlas s fotodokumentací, videodokumentací a publikováním reportážních výstupů, vzniklých uvedenou činností ze strany pořadatele, kterým je firma Pavlof s.r.o., IČ 26911442.

Jarní vinařská stezka 2024 - Pavlov, 16. 3. 2024

Počet kusů Specifikace vstupenky Cena za kus
sobotní ochutnávka vín a degustační soutěž (11:00 – 17:00 hod)
Pozn.: po provedení registrace Vám bude odeslána faktura*)
1490,- Kč/osobu
celodenní sobotní program včetně večerního rautu
Pozn.: po provedení registrace Vám bude odeslána faktura*)
1990,- Kč/osobu
*Vrácení platby za vstupné je možné pouze na základě doručení písemné žádosti o storno vstupenky na adresu kovacova@hotelpavlov.cz a to nejpozději 29. 2. 2024.

S bližšími informacemi o naší nabídce ubytování Vás budeme kontaktovat.

V souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. některých službách informační společnosti, prohlašuji, že souhlasím se šířením obchodních sdělení zasíláním marketingových informací a nabídek společnosti PAVLOF s.r.o. o chystaných akcích a se zařazením do databáze e-mailových adres zákazníků. Ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů dále prohlašuji, že souhlasím se zpracováním svých výše poskytnutých osobních údajů společností PAVLOF s.r.o., a to pro účely zařazení do databáze zákazníků a šíření obchodních sdělení shora specifikovaných. Zpracováním osobních údajů může společnost PAVLOF s.r.o pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Potvrzuji, že mnou poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že mi bylo dáno poučení o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Společnost PAVLOF s.r.o. se zavazuje, že poskytnuté údaje budou použity jen pro shora vymezené účely a nebudou předávány žádným třetím osobám, s výjimkou třetích osob, zajišťujících pro ni realizaci obchodních sdělení, vedení databáze e- mailových adres zákazníků či administrace a zpracování osobních údajů zákazníků.


Menu